ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้ Ion-Metrix
dot
bulletร่วมฤดีคลินิก
bulletบมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
bulletโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต
bulletโรงแรมไดมอนคลิฟรีสอร์ท&สปา
bulletศูนย์วิจัยซินโครตรอนแห่งชาติฯ
bulletอื่น ๆ
dot
สถาบันที่รับรองมาตรฐาน Ion-Metix
dot
bulletสถาบัน EPA and NSF USA.
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
dot
การใช้งาน Ion-Metrix
dot
bulletเครื่องปรับอากาศที่สามารถใช้ได้
bulletผลิตภัณฑ์ Ion-Metrix
dot
กลุ่มโรคที่เกิดจากระบบปรับอากาศ
dot
bulletโรคปอดอักเสบ Legionellosis
bulletโรคภูมิแพ้
bulletโรคหวัด
bulletโรคซาร์
bulletโรควัณโรค
bulletเชื้อราเจ้าปัญหา !!!!!!
bulletเชื้อโรคจากแอร์
bulletโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
dot
นาโนเทคโนโลยี่
dot
bulletนาโนซิลเวอร์ (NANO SILVER)
bulletนวัตกรรมใหม่ นาโนซิลเวอร์
bulletอนุภาคสุดฮิตในยุคนาโน บูม!!!
bulletเสื้อผ้านาโน
dot
ระบบปรับอากาศภายในอาคาร HVAC
dot
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
dot
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletระวังเชื้อโรคที่มาทางอากาศ เมื่อคุณต้องไปโรงพยาบาล
bulletเชื้อแบคทีเรีย MRSA
bulletรายการถึงลูกคน กับประเด็นร้อน !!! เชื้อแบคทีเรีย สเตร็ปโตคอคคัส
bulletสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ภายในบ้าน
bulletการทดสอบภูมิแพ้
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletwww.mandd.info
bulletwww.ionmetrix.com
bulletwww.hydroemission.com
bulletwww.bkksystemsupply.com
dot
ดาวห์โหลดเอกสาร
dot
bulletIon-Metrix catalog (Eng)
bulletIon-Metrix catalog (thai)
bulletคู่มือการใช้ Ion-Metrix
bulletMaterial Safety Data Sheet
bulletBacteria Test (Pseudomonas)
bulletBacteria Test (Legionella)
bulletCorrosion Test
bulletTesting Log Sheet
bulletIon-Metrix Presentation
dot
ตัวแทนจำหน่าย
dot
dot
news

dot
เชื้อราเจ้าปัญหา !!!!!!
เชื่อราเจ้าปัญหา…!!

เชื่อราในกลุ่มสูดัลเลสซีเรีย (Pseudellescheria) ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักจุลชีววิทยาเชื้อราที่ชื่อ Negroni และ Fischer ในปี 1943 จำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานได้ดังนี้
Kingdom : FungiPhylum : AscomycotaClass : EuascomycetesOrder : MicroascalesFamily : MicroascaceaeGenus : PseudallescheriaSpecies : Pseudallescheria boydii

เชื้อรราชนิดนี้มีเพียงสายพันธุ์เดียว คือ Pseudallescheria boydii (อ่านว่า สู – ดัล – เลส – ชี – เรีย – บอย – ดี – ไอ) เชื้อราสูดัลเลสชีเรีย (Pseudallescheria) จัดเป็นราสาย filamentous fungus ที่พบได้ทั่วโลก เคยมีรายงานการศึกษาเพาะเชื้อราชนิดนี้ขึ้นจากดิน ปฏิกูลเน่าเสีย รวมทั้งพบในแหล่งน้ำสกปรก และในฟาร์มเลี้ยงสัตว์บางแห่ง ในทางการแพทย์จัดว่าเป็นเชื้อราที่ฉกฉวยโอกาส opportunistic pathogen ที่สำคัญสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ได้หลายรูปแบลักษณะการก่อโรคของเชบื้อนี้พบได้บ่อย ถือว่าเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ Pseudallescheria boydii พบได้น้อยมา เรียกเป็นภาษาทางการแพทย์ว่า Pseudallescheriasis ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยอยู่ในภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด, ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ภูมิคุ้มกันบกพร่องนอกจากนี้ยังพบว่าก่อให้เกิดการติดเชื้อราชนิดเป็นก้อนที่เรียกว่า mycetoma ซึ่งจะมีลักษระเป็นกลุ่มก้อนเชื้อราสีขาวเรียกว่า white grain mycetoma ไม่ก่อให้เกิดโรครุนอรงและรักษาได้ไม่ยาก
 
การติดเชื้อเกือบทั้งหมดเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่อยู่ในดินหรือในน้ำภายหลังเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังพบว่ามีการติดเชื้อกระจายในอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ จากรายงานทางการแพทย์ทั่วโลกพบจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อราชนิดนี้ในอวัยวะต่าง ๆ ดังนี้

1. การติดเชื้อที่ผิวหนัง 3 ราย
2. โพรงไซนัสอักเสบหรือหนอในโพรงไซนัส 9 ราย
3. เยื่อบุตาอักเสบ 3 ราย
4. ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ 1 ราย
5. ติดเชื้อภายในลูกตา 4 ราย
6. เยื้อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ 6 ราย
7. ฝีในสมอง (brain abscess) 6 ราย
8. ลิ้นหัวใจอักเสบ endocarditis 2 ราย
9. ปอดอักเสบและฝีในปอด 5 ราย

นอกจากนี้ ยั่งมีรายการผู้ป่วยที่เชื้อกระจายไปทัวกระแสเลือดเรียกว่า disseminated infections ทั่วโลก 3 ราย เสียชีวิตทั้งหมด การติดเชื้อในสมองพบในผู้ป่วยจมน้ำ 2 ราย ลักษณะทางกล้องจุลทรรศ์ เชื้อราชนิดนี้เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มองเห็นลักษณะเหมือนนุ่นหรือฝ้าย ระยะแรกเห็นเป็นสีขาว ต่อมาจะกลายเป็นสีเทาหรือดำ พบรูปแบบ sexual stage ที่ย้อมติดสีชัดเจน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ถึง 250 ไมครอน สปอร์เห็นเป็น septate hyaline hypahae ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 ไมครอน เมื่อนำมาตรววจโดยการย้อมเนื้อเยื่อที่ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ จะพบลักษณะของ septate hyphae ในชิ้นเนื้อทางจุลชีววิทยา Pseudallescheria boydii ในการตรวจเชื้อราชนิดนี้ต้องแยกจากเชื้อราที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสองชนิด คือ Scedospoium apiospermum และ Graphium eumorphum ยาต้านเชื้อราที่ใช้รักษาได้ผลมี 8 ชนิด ได้แก่ micronazole , itraconazole , voriconazole , posaconazole , ravuconazole , UR – 9825 , caspofungin และ sordarins แต่ยาที่ได้ผลดีที่สุดจากการรายงานการศึกษาวิจัยทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้คือ voriconazole ที่มีชื่อทางการค้าว่า Vfend เวชภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของบริษัทไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ

แหล่งที่มาข้อมูล http://www.geocities.com/tinnee_dan/virus.html

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.